Cikel Škatla svetlobe / Box of Light * Neja Tomšič, Padajoča telesa, v nastajanju

17.11.2017 19:00 - 13.12.2017, Vitrine | Centralna postaja Koroška cesta 5, 2000 Maribor, Slovenija

Cikel Škatla svetlobe / Box of Light * Neja Tomšič, Padajoča telesa, v nastajanju

Instalacijo Padajoča telesa Neje Tomšič sestavljajo prve skice dela v nastajanju, v katerem se loteva asociativne in vizualne interpretacije dramskega besedila Življenje Galileja Bertolta Brechta. Pri tem se osredotoča predvsem na Galilejevo utemeljitev heliocentričnega sistema osončja, ki je vodila k radikalnemu preoblikovanju obstoječe (cerkvene) paradigme razumevanja sveta. Drugačna predstava o razmerju med Zemljo v odnosu s Soncem, kjer Zemlja ne nastopa več kot središče sveta, je zrušila temelj, na katerem je dolga stoletja vztrajala cerkvena dogma. Trenutek, v katerem sta trčili podoba sveta, utemeljena na osnovi (verskega) prepričanja, in podoba sveta, utemeljena na znanstveni preverljivosti, avtorica interpretira kot trenutek, ki je metaforično izbrisal nebesa, zemljo pa pomaknil v temačno praznino (vesolja). Nova znanstvena dognanja niso bila laikom nič bolj razumljiva in dostopna kot prej, saj niso bila dokazljiva s čuti, zato je bilo zanje potrebno iznajti nov jezik in nov sistem verovanja. V seriji črno-belih risb se avtorica poigrava s podobami, s katerimi so si laiki predstavljali vesolje in njegove pojave, pogosto prikazane kot v temi lebdeča abstraktna telesa, ki ustvarjajo, vpijajo ali odbijajo svetlobo.

Neja Tomšič (1982) je vizualna umetnica ter piska poezije in kratke proze. Na ALUO je zakljuèila študij slikarstva, trenutno pa pripravlja doktorat na temo dokumentarnega filma v galerijskem prostoru na Fakulteti za humanistiène študije. V svojih delih pogosto vizualizira spregledane zgodovinske in individualne zgodbe. Kot samostojna ustvarjalka sodeluje v raznolikih umetniških in odrskih formacijah (Škrip Orkestra, Škrip Inc, Magmalaska). Živi in ustvarja v Ljubljani.

ne-ja.com

* V na ulico obrnjenem razstavišèu Vitrine bo predstavljen cikel štirih zaporednih razstav združenih pod preprostim konceptom light boxa ali svetlobne škatle, ki se povezuje z obièajno specifièno namembnostjo vitrine. Izhodišèe razstavnega ciklusa je raziskovanje svetlobe kot enega kljuènih sestavnih elementov izložbenega okna in razmišljanje o njeni dvojnosti, tako v vsebinskem smislu, kot v likovnih in predstavitvenih z/možnostih. Vsak mesec se bo samostojno predstavila ena izmed izbranih avtoric, ki v svojem ustvarjanju spaja razliène medije in naslavlja univerzalne teme, ponujajoè refleksijo trenutnega družbenega stanja in položaja posameznika/ice znotraj sodobne družbe in kulture, v kateri živimo. Vsak posamezen projekt predstavlja mestu in kontekstu prilagojena (site specific ali in situ) instalacija, ki povezuje fotografske, grafiène, risarske ali drugaèe oblikovane podobe s svetlobnimi elementi. Ob tem bodo svetlobni elementi skupaj z zunanjimi dejavniki, kot so razlièni vremenski pogoji, kot sta denimo dan in noè, vplivali na percepcijo del. Vsaka izmed instalacij bo delovala celostno in atraktivno, tako podnevi kot ponoči, s spremenljivostjo njihovih vizualnih podob pa se bodo razširile tudi možne interpretacije istega dela.

Kuratorka: Jasna Jernejšek
Sodelujoèe umetnice: Lenka Ðorojeviæ, Lina Rica, Špela Škulj, Neja Tomšič

 

Cikel Škatla svetlobe / Box of Light * je delno  financiran s strani  Mestne občine Maribor. 


Vaš brskalnik je zastarel in več ni podprt. Prosimo prenesite si enega izmed modernih brskalnikov: firefox, chrome, internet explorer, opera, safari.