O Centralni Postaji

O Centralni Postaji
Projekt Centralne Postaje (CP) pod eno streho združuje več umetnostnih zvrsti, jih povezuje in bogati, hkrati pa predstavlja produkcijsko hišo, ki je namenjena zainteresiranim ustvarjalcem in obči javnosti.
 
CP je sestavljena iz več modulov. Prva dva izmed njih sta INFO in MEDIA modula, ki se predstavljata kot aktivna izložba (obrnjena na ulico) in nudita javnosti informacije, napovedi in prenos dogodkov v živo (video projekcije na zaslonih). Sestavni del INFO in MEDIA modulov so tudi intervencije v javni prostor (projekcije na javne površine, laser tagging).TRANSMEDIA modul je sestavljen iz Eksperimentalnega Laboratorija (EXP_LAB), ki kot produkcijsko okolje omogoča/spodbuja razvoj intermedijske produkcije domačih in tujih avtorjev - je odprt prostor za zamisli in realizacijo ustvarjalcev v tehnično dobro podprtem prostoru. EXP_LAB je hibrid produkcije AV prenosov, prenosa/streama predavanj in okroglih miz (izobraževanje na daljavo, nova platforma). Del TRANSMEDIA modula so tudi AV nastopi v živo. Avtorje tega sklop povezuje skupno konceptualno izhodišce dinamičnega združevanja elektronske glasbe in vizualnega. Najprej v začasnem AV laboratoriju, kasneje pa s konkretnim AV nastopom v živo, se pred našimi čutili brišejo meje med začetkom zvoka in koncem slike. Nova povezava med vidnim in slišnim, abstraktnim in realnim; nove vsebinsko-miselne povezave in pripovedi; nova okolja in kinematični prostori izven zgodovinskih konvencij kina. Naslednji del TRANSMEDIA modula so delavnice, predavanja in izobraževanje v najširšem pomenu besed. Vzpostavitev izobraževalne dejavnosti širi vedenje o sodobni digitalni kulturi mladinske populacije, ki je najbolj ranljiva in izpostavljena različnim manipulacijam. TRANSMEDIA modul vsebuje tudi organizacijo predstavitev, dogodkov in razstav. Sem sodijo literarno-intermedijske predstavitve ipd. Pri organizaciji ne smemo zanemariti publikacij (ekskluzivna serija portretov umetnikov ter ostalih redno gostujočih avtoric/avtorjev v sklopu delovanja CP - redna letna izdaja publikacije).
 
Centralna postaja (CP) poleg podpiranja umetniških dogodkov želi vzpostaviti tudi produkcijsko enoto (odprt laboratorij za eksperimentalne vsebine, oblikovane v dialogu s fakultetami in drugimi institucijami), ki bo omogočala produkcijo različnih umetniških vsebin, zanimivih za občo javnost in partnerje. Z vzpostavitvijo aktivne mreže dejavnosti Centralna postaja v Mariboru ustvarja kriticno referenčno okolje.
Vaš brskalnik je zastarel in več ni podprt. Prosimo prenesite si enega izmed modernih brskalnikov: firefox, chrome, internet explorer, opera, safari.