Mirjana Rukavina in Boštjan Lah, Maribor (SLO), izbor portretov umetnikov in dogodkov festivala MFRU in KIBLIX 2010-11 / video arhiv festivala MFRU 1995-2011

24.05.2012 20:00 - 20.06.2012, Koroška cesta 5, Maribor

Mirjana Rukavina in Boštjan Lah, Maribor (SLO), izbor portretov umetnikov in dogodkov festivala MFRU in KIBLIX 2010-11 / video arhiv festivala MFRU 1995-2011

Mirjana Rukavina, Portreti umetnikov MFRU in KIBLIX 2010-11 tematizirajo sodoben fotografski portret. Gre za ekskluzivno serijo portretov, kjer umetniki niso fotografirani med delom oz. performansom, ampak se jih iz prizorišča dogodka “izvzame”, izolira in postavi v novo okolje/kontekst.


Boštjan Lah, Dogodki festivala MFRU in KIBLIX 2010-11

Dokumentarni posnetki avtorjev in dogodkov omenjenega festivala. Fotografije so vsebinska protiutež in

nasproten izrazni fotografski pristop avtorici Mirjani Rukavina. Oba v fotografskem “diptihu” zaključujeta

celoto, ki kaže na zanimiv produkt, ki je nastal kot stranska zgodba festivala.


Mirjana Rukavina (r. 1969) je zaključila študij slikarstva na Likovni akademiji na Dunaju leta 1997. Jedro

njenega opusa tvori fotografija – tako modna kot umetniška – pogosto pa sega tudi v polji filma in performansa. Sodeluje na številnih razstavah in festivalih doma in v tujini ter kot pedagoginja v kulturi. Živi in dela v Mariboru in na Dunaju.


Boštjan Lah (r. 1971) je zaključil študij sociologije in filozofije na Filozofski fakulteti v Mariboru. S fotografijo se ukvarja od leta 2008. Njegov fokus v fotografiji je dokumentaristika dogodkov s svojo specifično vizualno atraktivnostjo in poetiko. Med drugim dela za Lutkovno gledališče v Mariboru. Svoja dela je razstavljal tudi v okviru programa EPK Mariborska dvorišča.

 

 

video arhiv MFRU 1995-2011 / Arhiv 21

ARHIV 21 temelji na konceptu rezidenčnih (povabljenih) teoretikov in zgodovinarjev umetnosti, ki se konceptualno ukvarjajo z dosedanjim arhivom festivala (gradivo vseh 15 edicij je bilo zbrano in urejeno v sklopu projekta MFRU hiperfilm), njegovim sistematičnim nadaljevanjem in refleksijo njegove vsebine. Prvi t.i. rezident arhiva leta 2010 je bil Miha Horvat (Fundacija son:DA). Njegovo delo na in z samim arhivom MFRU-ja je bilo povezano s pripravo doktorske naloge iz Filozofije in teorije vizualne kulture, ki jo je pripravljal na Univerzi za humanistične študije v Kopru.

MFRU 2009 oziroma njegova 15. ponovitev je služila kot premislek o do sedaj narejenem in izpeljanem oziroma je ob projektu »hiper-filma«, ki je imel za svojo podlago urejevanje festivalskega arhiva, ponudila nove konceptualne smeri in različice festivala v prihodnje. Seveda vse na podlagi končno urejenega, sistematiziranega oziroma materializiranega analogno-digitalnega arhiva na enem mestu, ki skozi nove posege vanj, skozi nove refleksije in njegove premisleke lahko nudi nujno teoretsko podporo in podlago festivalskemu dogajanju, njegovi platformi in naslednjim edicijam.

»MFRU-ARHIV-21« predstavlja novo festivalsko enoto, nov del festivalskega programa in MFRU platforme. Samo delo enote »MFRU-ARHIV-21« bo konceptualno povezano z novimi, naslednjimi edicijami festivala oziroma z premišljevanjem tem in programov, konceptov, ki so že bili oziroma ki se bodo zgodile, ki so bile in bodo predstavljene ter postale del festivalske platforme.  

Vsi naslednji rezidenti oziroma povabljeni teoretiki, teoretičarke, arhivarji in arhivarke bodo izbrani oziroma bo njihovo delo povezano s smermi naslednjih edicij, tem in programskih zasnov festivala. Delovalo se bo na principu usmerjenih povabil na eni in tudi na principu javnih pozivov na drugi strani, torej na principu odprtosti in hkrati na principu konceptualnih potreb in zahtev bodočih variant festivala. Vsaka nova konstrukcija festivala je povezana z načinom in določenostjo konstrukcije zgodovine iz arhiva oziroma sta konstrukcija in način premišljevanja arhivirane zgodovine povezana s prihodnostjo festivala.

 

http://www.mfru.org  

Vaš brskalnik je zastarel in več ni podprt. Prosimo prenesite si enega izmed modernih brskalnikov: firefox, chrome, internet explorer, opera, safari.