Stefan Rummel: Within the range of transition

15.06.2012 17:00 - 30.09.2012, prehod med Glavnim in Rotovškim trgom

Stefan Rummel: Within the range of transition

Zvočna instalacija, ki jo pripravlja Stefan Rummel, se bo nahajala v historičnem centru Maribora. Gre za instalacijo, ki deluje kot intervencija na specifičnem mestu prehoda med Glavnim in Rotovškim trgom. Berlinski umetnik bo tukaj vzpostavil prehodni tunel, narejen iz opažnih plošč in poprej posnetih ter preoblikovanih zvokov iz mesta. Instalacija predstavlja prehod skozi prehod, prostor v prostoru, čas skozi čas. Preko vgradnje kubičnih vhodov, ki prehajajo eden v drugega, se historični svod prehoda med obema trgoma zakrije. Vendar pa skozi majhne odprtine na stičnih mestih med seboj različno velikih kubičnih oblik na plano prihajajo različni zvoki. Zakriti svod prehoda je mogoče zvočno zaznati in tako tudi akustično občutiti sledi mestnega življenja. Stefan Rummel s svojo začasno intervencijo obiskovalcem posreduje in jim hkrati preoblikuje zgodovino, sedanjost in prihodnost.

http://www.stefan-rummel.info/ 

 

AS WE SPEAK – Jeziki prihodnosti

Projekt AS WE SPEAK, združuje umetniška dela, ki raziskujejo procese preoblikovanja in prevajanja različnih jezikov in zvokov. Cilj projekta je ujeti različne možnosti komunikacije ter izražanja, ki so zmeraj odraz političnega stanja in zgodovinskega dogajanja. Kako se jezikovna področja razvijajo v hitro spreminjajočih se družbah, v svetu, kjer 80 odstotkov populacije govori 50 najbolj razširjenih jezikov? Je komunikacija sedaj lažja? Ali bo to pripeljalo do razdrobitve in črnih lukenj zaradi individualnih posebnosti različnih jezikov? Prav jezikovni in znakovni sistemi v globalnem svetu predstavljajo svojevrsten izziv za komunikacijo. Kako se jezikovna področja spreminjajo znotraj odprtih meja stalno spreminjajoče se evropske javnosti? Je možno ovreči trditev Ludwiga Wittgensteina “Meje mojega jezika so meje mojega sveta”?

Maribor, drugo največje mesto Slovenije, je po osamosvojitvi leta 1991 izgubil predhodno pomembno vlogo industrijskega središča bivše Jugoslavije. Izgube v gospodarstvu so se odražale v povečanju števila brezposelnih in tudi v zmanjšanju števila prebivalcev v Evropi. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo leta 2004, kasnejšim podpisom Šengenskega sporazuma v letu 2007 ter uvedbo evra v istem letu so se za Maribor in celotno regijo pričele oblikovati nove možnosti, katerih izid do sedaj še ni znan

amosvojitvi leta 1991 izgubil predhodno pomembno vlogo industrijskega središča bivše Jugoslavije. Izgube v gospodarstvu so se odražale v povečanju števila brezposelnih in tudi v zmanjšanju števila prebivalcev v Evropi. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo leta 2004, kasnejšim podpisom Šengenskega sporazuma v letu 2007 ter uvedbo evra v istem letu so se za Maribor in celotno regijo pričele oblikovati nove možnosti, katerih izid do sedaj še ni znan.

Vaš brskalnik je zastarel in več ni podprt. Prosimo prenesite si enega izmed modernih brskalnikov: firefox, chrome, internet explorer, opera, safari.